Beriman Kepada Qadha dan Qadar

Muqaddimah

Apa pun yang terjadi di dunia dan yang menimpa diri manusia pasti telah digariskan oleh Allah Yang Mahakuasa dan Yang Mahabijaksana. Semua telah tercatat secara rapi dalam sebuah Kitab pada zaman azali. Kematian, kelahiran, rizki, nasib, jodoh, bahagia, dan celaka telah ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan ilahiah yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Dengan tidak adanya pengetahuan manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah ini, maka ia memiliki peluang atau kesempatan untuk berlomba-lomba menjadi hamba yang saleh-muslih, berusaha keras untuk mencapai yang dicita-citakan tanpa berpangku tangan menunggu takdir, dan berupaya memperbaiki citra diri. Continue reading “Beriman Kepada Qadha dan Qadar”

Ar-Ridha

Manakala seseorang telah menyatakan bahwa Ilah-nya adalah Allah Ta’ala, maka salah satu tuntutan dan konsekuensi yang harus dipenuhinya adalah sikap ridha kepada-Nya.

Sebagai seorang mu’min, kita harus ridha terhadap ma aradallah -apa-apa yang Allah kehendaki-:

Pertama, Ma aradallahu bina -apa-apa yang Allah kehendaki atau Allah tetapkan atas diri kita- di ‘alamul ghaib (alam ghaib), seperti: kehendak-Nya menciptakan kita dalam satu jenis kelamin tertentu, lahir dari orangtua/keluarga tertentu, pemberian rizki tertentu, berjodoh dengan orang tertentu, mengalami kejadian tertentu, dan lain-lain. Itulah semua yang disebut al-qadha-u wal qadar. Continue reading “Ar-Ridha”