Hikmah Ilahiyah bagi yang Kalah

(Belajar dari Perang Uhud)

Oleh: Hepi Andi Bastoni, MA

Perang Uhud menyisakan kekalahan telak bagi kaum Muslimin. Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan dua hikmah ilahiyah bagi kaum yang kalah.  Ternyata, Allah SWT punya cara tersendiri untuk mengajari hamba-Nya bagaimana menghadapi kekalahan. Nasihat, pelajaran dan hikmah itu teruntai jelas dalam firman-Nya surah Ali Imran: 121-179. Di antara hikmah itu adalah: Continue reading “Hikmah Ilahiyah bagi yang Kalah”

Pil Pahit dari Medan Uhud

Kemenangan dan kekalahan hanyalah variabel yang menjalankan fungsi bernama seleksi. Dalam putaran itulah Allah memisahkan hamba-Nya yang beriman dan munafik. Kekalahan ibarat perasan untuk memisahkan air gula dan serabut tebu. Itu salah satu pelajaran penting dari Perang Uhud. Continue reading “Pil Pahit dari Medan Uhud”