Daurusy Syabaabi Fi Hamli Risalati

Peran Pemuda dalam Mengemban Risalah

Jika kita mencermati profil para sahabat Rasulullah, dapatlah diketahui banyak sekali diantara mereka itu adalah para pemuda:

Usamah bin Zaid (18 tahun). Memimpin pasukan yang anggotanya adalah para pembesar sahabat seperti Abu Bakar dan Umar untuk menghadapi pasukan terbesar dan terkuat di masa itu.

Sa’d bin Abi Waqqash (17 tahun). Yang pertama kali melontarkan anak panah di jalan Allah. Termasuk dari enam orang ahlus syuro.

Al Arqam bin Abil Arqam (16 tahun). Menjadikan rumahnya sebagai markas dakwah Rasul shallallahu’alahi wasallam selama 13 tahun berturut-turut.

Lanjutkan membaca “Daurusy Syabaabi Fi Hamli Risalati”

Fadhailud Da’wah

Syarah Rasmul Bayan Materi Fadhailud Dawah (Keutamaan Dakwah)

Ada tiga hal utama dalam kehidupan manusia:

Pertama, risalah udzma (misi agung), yakni ‘ubudiyyah, penghambaan kepada Allah Ta’ala. Allah Ta’ala berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat, 51: 56)

Lanjutkan membaca “Fadhailud Da’wah”

Karakteristik Dakwah

Medan amaliyah dakwah dipenuhi oleh para penyeru dengan beragam seruan dan karakternya. Maka, seorang muslim yang hendak terjun ke dalamnya perlu jeli memperhatikan gerakan dakwah yang akan dikutinya.

Dakwah Islamiyah yang benar dan lurus memiliki karakteristik sebagai berikut:

Rabbaniyyah (Berorientasi Ketuhanan)

Dakwah yang benar haruslah berorientasi ketuhanan. Bertujuan hanya menyeru kepada Allah Ta’ala dan agama-Nya, dan bukan bertujuan mencari keuntungan duniawi: harta kekayaan, kedudukan, popularitas, dan sejenisnya.

Lanjutkan membaca “Karakteristik Dakwah”