Marahilul Ghazwil Fikri (Bag. 2)

Fase Ihtilal dan Fase Ma Ba’dal Ihtilal

Fase al-ihtilal, yaitu fase pendudukan, perampasan, atau penjajahan terhadap umat Islam. Barat terus melanjutkan aktivitas al-istisyraq (orientalisme) dan at-tanshir (kristenisasi), juga berupaya melakukan fashlud dini ‘anid daulah (memisahkan urusan agama dari kenegaraan), nasyrul qaumiyyah (menyebarkan faham nasionalisme/kebangsaan), dan isqatul khilafah (meruntuhkan khilafah). Lanjutkan membaca “Marahilul Ghazwil Fikri (Bag. 2)”

Marahilul Ghazwil Fikri (Bag. 1)

Fase Al-Inhilal

Ghazwul fikri yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dilakukan secara bertahap melalui tiga fase: al-inhilal (masa-masa degradasi kekuatan kaum muslimin), al-ihtilal, yaitu fase pendudukan, perampasan, atau penjajahan terhadap umat Islam, dan fase ma ba’dal ihtilal, yaitu masa setelah pendudukan, perampasan, atau penjajahan terhadap umat Islam. Lanjutkan membaca “Marahilul Ghazwil Fikri (Bag. 1)”