Abdullah bin Mas’ud

Ia adalah orang yang pertama kali mengumandangkan Al-Qur’an dengan suara merdu. Sebelum Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk ke rumah Arqam, Abdullah bin Mas’ud telah beriman kepadanya dan merupakan orang keenam yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dengan demikian, ia termasuk golongan pertama yang masuk Islam.

Pertemuannya yang mula-mula dengan Rasulullah itu diceritakannya sebagi berikut: “Ketika itu saya masih remaja, mengembalakan kambing milik ‘Uqbah bin Mu’aith. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersama Abu bakar, dan bertanya, ‘Hai nak, apakah kamu punya susu untuk minuman kami?’. ‘Aku orang kepercayaan,’  ujarku, ‘dan tak dapat memberi Anda minuman.’  Continue reading “Abdullah bin Mas’ud”