Tabarruj dan Ikhtilath

Islam adalah agama yang mengatur hidup dan kehidupan manusia. Ajaran-ajarannya menjadi acuan bagi siapa saja, pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa untuk meniti kehidupan yang lebih baik dan harmonis dalam ridha sang pencipta. Rambu-rambunya diletakkan untuk dijadikan pedoman, agar perjalanan hidup ini selamat sampai tujuan. Jika ada rambu-rambu yang dilanggar, bahayanya akan menimpa pelanggar itu bahkan menimpa orang lain tergantung tingkat besarnya jenis pelanggaran. Lihatlah, terkadang sebuah kecelakaan di jalan raya yang menjadi korban tidak hanya yang melakukan pelanggaran, namun merembet kepada pengguna jalan yang lain. Lanjutkan membaca “Tabarruj dan Ikhtilath”