Al-Islamu Akhlaqan

(Islam Sebagai Akhlak)

Al-Islam sebagai ajaran yang turun dari Allah Sang Pencipta (Al-Khaliq) telah memberikan bimbingan kepada manusia (al-insan) sebagai makhluk ciptaan-Nya, agar memiliki karakter, watak, dan sikap (khuluqun) yang baik. Sikap-sikap diri (al-akhlak) tersebut terdiri dari:

Pertama, akhlak kepada Allah Ta’ala (al-akhlaqu ma’allah).

Diantara akhlak kepada Allah Ta’ala adalah memenuhi perintah (istijabah), iman, dan bersyukur kepada-Nya,

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“…maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS. Al-Baqarah, 2: 186) Lanjutkan membaca “Al-Islamu Akhlaqan”