Majelis Rohani

No. Judul Bidang Studi
1. Pemrograman Al-Qur’an Ulumul Qur’an
2. Iman Kepada yang Ghaib Aqidah
3. Iman Kepada Malaikat Aqidah
4. Iman Kepada Kitab-kitab Samawi Aqidah
5. Iman Kepada Para Nabi dan Rasul Aqidah
6. Melihat Surga di Depan Mata Aqidah
7. Melihat Neraka di Depan Mata Aqidah
8. Memahami Dinamika Iman Aqidah
9. Pengendalian Diri Tazkiyah
10. Tabattul Tazkiyah
11. Qana’ah Tazkiyah
12. Dermawan dan Murah Hati Tazkiyah
13. Membangun Persaudaraan Tazkiyah
14. Takabbur Tazkiyah
15. 6 Hak Sosial Seorang Muslim Tazkiyah
16. Berlaku Adil dalam Menghukum Tazkiyah
17. Itsar Tazkiyah
18. Sabar Tazkiyah
19. Husnuzh Zhan Tazkiyah
20. Urgensi Do’a Tazkiyah
21. Muraqabah dan Muhasabah Tazkiyah
22. Dzikrullah Tazkiyah
23. Perbaikan Diri (1) Tazkiyah
24. Perbaikan Diri (2) Tazkiyah
25. Perbaikan Diri (3) Tazkiyah
26. Perbaikan Diri (4) Tazkiyah
27. Perbaikan Diri (5) Tazkiyah
28. Manhaj Tadabbur yang Benar dalam Al-Qur’an Tazkiyah
29. Kontribusi Muslimah dalam Membangun Umat Keakhwatan